Opdracht

Beantwoord de vragen met waar of niet waar:

Als je niet goed ontbijt, presteer je minder goed op school.

Slechte voeding kan zorgen voor ondergewicht én overgewicht.

Overgewicht komt alleen voor in Europa en Amerika.

Kinderen die ondervoed zijn, hebben altijd honger.

Als je heel lange tijd niet goed eet, heb je daar vaak de rest van je leven last van en blijf je achter in groei en ontwikkeling. Ook als je weer een tijdje gezonder eet.

Alle kinderen hebben recht op goede voeding.

waar

niet
waar