Onze Blog

Home Blog

uwc

UWC Xperience

GOED BEZIG! is lesmateriaal dat is ontwikkeld voor UWC Xperience, onderdeel van United World Colleges [UWC] Nederland. De magazines vormen een geheel met de trainingen die UWC Nederland op vmbo-scholen geeft.

UWC Xperience biedt een programma aan speciaal voor vmbo-scholen in Nederland. De trainingen worden gegeven op verzoek van de school. Het programma wordt in overleg samengesteld, evenals de duur. De trainingen worden voorafgegaan door drie magazines die behoren bij het lesmateriaal GOED BEZIG! en worden afgesloten met een evaluatieles, met behulp van een begeleidende poster.

Kerndoelen
De magazines en de poster zijn afgestemd op de kerndoelen van de vakken Nederlands, Mens en natuur en Mens en maatschappij, zoals vastgesteld door SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO, KO). Voor de invulling van de magazines gelden de subdoelen van de trainingen als belangrijkste richtlijn. Voor elk magazine zijn vervolgens concrete leerdoelen in de vorm van can do-statements opgenomen. Het verloop van de magazines naar de training en de poster is geconcretiseerd met tussendoelen.

Om de leerlijn optimaal te laten aansluiten bij de te behandelen kerndoelen in het vmbo is rekening gehouden met de volgende kerndoelen uit belangrijke domeinen als Nederlands, Mens en natuur en Mens en maatschappij.

> Bestellen

Ga terug

Leave a Comment