Onze Blog

Home Blog

header6

Metropole op School

In 2015 bestaat het Metropole Orkest zeventig jaar én zou oprichter Dolf van der Linden zijn honderdste verjaardag vieren. In dit bijzondere jaar biedt het Metropole Orkest een speciaal lesprogramma aan voor leerlingen uit groep 7 en 8. In zes thema’s maken uw leerlingen kennis met de muziek van het orkest.
Ieder thema bestaat uit een werkboekje, film- en/of audiomateriaal, digitale verwerking, verdiepings-opdrachten en een handleiding. In de lessen besteedt u aandacht aan de kerndoelen basisonderwijs kunstzinnige oriëntatie.

Leerlijn Metropole op school
In de swingende leerlijn Metropole op school maken leerlingen uit groep 7/8 in zes werkboekjes dit schooljaar kennis met de muziek van het orkest. Ieder thema bestaat uit een werkboekje en een bijbehorende digitale les. De opdrachten zijn divers; leerlingen kijken en luisteren muziekfragmenten, worden uitgedaagd om zelf mee te spelen, leren verschillende instrumenten kennen en maken opdrachten in hun werkboekjes.

De bijbehorende docentenhandleiding is zo geschreven dat iedere leerkracht er mee aan de slag kan.
Wie weinig muzikale kennis heeft, kan de handleiding letterlijk volgen. Leerkrachten met meer muziekervaring kunnen meer hun eigen invulling aan de les geven. Als de leerlingen het werkboekje uit hebben, kunnen ze hun kennis testen in de digitale les. De digitale lessen zijn overzichtelijk per werkboekje gerangschikt op de website van het Metropole Orkest. De leerlingen worden daar ook na de les verder uitgedaagd en vinden er extra filmpjes en achtergrondinformatie. Bij elk werkboekje worden in de digitale les nog extra verdiepingsopdrachten aangeboden.

Thema’s Metropole op school
In de werkboekjes en digitale lessen staat steeds een muziekstuk van het Metropole Orkest centraal.
In les 1 is dat Hey U van het dance-duo Basement Jaxx, uitgevoerd door het Metropole Orkest.
Verdere themanummers van de leerlijn Metropole op school zijn o.a. Baby Get Higher (Roel van Velzen) en Twist & Shout (The Beatles).

> Bestellen

Ga terug

Leave a Comment