Algemene info

Met WaterSpaarders leren kinderen over de impact van klimaatverandering op de natuur en het belang van energie besparen. Ze gaan met elkaar in discussie en ontdekken welke concrete positieve gevolgen kleine gedragsveranderingen kunnen hebben.

Maar kinderen willen meer. Ze willen zelf in actie komen en energie besparen. Daarom gaan de kinderen zelf aan de slag met het ontwerpen van een eigen etiket voor een doucheproduct waarin ze in beeld en tekst oproepen tot korter douchen. Dit gebeurt in een unieke gastles door een WaterSpaarders gastdocent of onder begeleiding van de eigen leerkracht.

WaterSpaarders zorgt ervoor dat de leerlingen hun eigen etiket op een echt doucheproduct mee naar huis kunnen nemen! Met deze unieke WaterSpaarders fles komt de boodschap ook thuis aan. En daar gaan leerlingen verder met hun actie: als ware ambassadeurs stimuleren ze ouders, broertjes en zusjes om korter te douchen. Uiteindelijk komt er een beweging op gang en bespaart de klas samen met de omgeving heel veel energie!

FAQ

Wat is het doel van WaterSpaarders?

WaterSpaarders heeft als doel dat het voor iedereen in Nederland een gewoonte wordt om korter te douchen. Dat wil zeggen: gemiddeld 5 minuten in plaats van 9 minuten. Met andere woorden, WaterSpaarders wil een gedragsverandering in Nederlandse gezinnen voor elkaar krijgen ten aanzien van warm waterverbruik, te beginnen met douchen. Door deze actie kunnen we samen echt een positieve bijdrage leveren aan energiebesparing.

Wat wil WaterSpaarders bereiken?

WaterSpaarders wil dat het voor iedereen in Nederland een gewoonte wordt om gemiddeld 5 minuten te douchen in plaats van het huidige gemiddelde van 9 minuten. Met deze concrete actie wil WaterSpaarders gezinnen helpen om minder warm water te verbruiken, om zo samen echt een positieve bijdrage leveren aan energiebesparing.

Hoe sluit WaterSpaarders aan op lesprogramma’s?

Het hele programma is ontwikkeld in nauwe samenspraak met zowel kinderen als leraren. WaterSpaarders sluit naadloos aan op verschillende kerndoelen op school en de werkvormen zijn laagdrempelig en motiverend. De leraar heeft een centrale rol in het motiveren van de kinderen en in het helpen om de dialoog thuis aan te gaan. Hierdoor zetten kinderen ook familieleden ertoe aan gemiddeld 5 minuten te douchen.

Gaan jullie dit in andere landen ook doen?

Bij succes staan de partners achter WaterSpaarders er zeker voor open om te kijken of WaterSpaarders in andere landen ook kan starten.

Waarom hebben juist Unilever, het Wereld Natuur Fonds en de Missing Chapter Foundation de handen ineengeslagen met dit initiatief?

De partners werken samen vanuit een gedeelde overtuiging en een gedeeld doel, ieder vanuit een eigen deskundigheid. Unilever doet dit in het kader van zijn doelstellingen op het gebied van verandering van consumentengedrag die zijn opgenomen in het Sustainable Living Plan; het Wereld Natuur Fonds (WNF) werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat mensen op een goede manier omgaan met onze aarde en onze natuur en de Missing Chapter Foundation (MCF) helpt kinderen om hun scherpe vragen, unieke denkkracht en slimme oplossingen een platform te bieden.

Waar komt WaterSpaarders vandaan?

WaterSpaarders is een initiatief van drie organisaties die kinderen in Nederland willen helpen om iedereen in Nederland minder warm water te laten gebruiken. Kinderen zijn zeer begaan met de natuur en willen iets concreets doen voor de aarde. Door minder warm water te gebruiken, verspillen we minder energie, wat de uitstoot van CO2 verlaagt.

Wat is de theorie achter het mechanisme van WaterSpaarders?

Hoe laat je Nederlanders minder lang douchen? Het veranderen van juist dit soort gedrag is extra moeilijk. Lekker lang douchen is immers net zoiets als een verslaving: je krijgt er elke keer dat je het doet een fijn gevoel van. Om douchegedrag toch proberen te veranderen, wordt gebruik gemaakt van enkele belangrijke inzichten. Bijvoorbeeld:

– als we willen dat mensen een gewoonte vervangen door een nieuwe gewoonte, moeten we dat doen volgens moderne inzichten uit de psychologie die gedragsverandering verklaren in een aantal logische stappen. Hier zijn verschillende modellen voor; – om succesvol te zijn moeten we niet werken met rationele argumenten of met angstbeelden, maar juist via de as van ‘het sociale brein’; uiteindelijk laten mensen zich als het om gedrag gaat het meest beïnvloeden door andere mensen. Vooral als die mensen hun eigen kinderen zijn.

Kinderen zijn de beste reden om aan de toekomst van onze planeet te denken – en daarom aan het verbruiken van minder warm water – en ze zijn binnen een gezin bovendien de beste ‘verandermanagers’. Kinderen zijn daarom de spil in de WaterSpaarders campagne.

Wat is de rol van kinderen in WaterSpaarders?

Kinderen hebben de belangrijkste rol binnen WaterSpaarders. Ze kunnen of via hun school, of zelf meedoen. De kinderen leren op school (of zelf) over de natuur en gaan vervolgens thuis in gesprek zodat iedereen in het gezin beter met warm water omgaat. De kinderen houden de vooruitgang bij en delen dit in de klas en op de WaterSpaarders website. Zo kan iedereen zien dat kinderen als geen ander in staat zijn verandering teweeg te brengen. WaterSpaarders geeft kinderen deze centrale rol vanuit de overtuiging dat kinderen heel goed snappen hoe we met de aarde en elkaar moeten omgaan, en ze graag concreet iets willen doen om bij te dragen aan een betere natuur.

Waarom gaat het over douchen en niet over het bredere energiegebruik thuis?

De partners omarmen een brede aanpak rondom de noodzakelijke gedragsverandering ten aanzien van energieverbruik thuis. Er is gekozen voor de focus op warmwaterverbruik in huis, een vaak nog onderbelicht aspect van energieverbruik, maar wel een met een relatief grote impact op het energieverbruik. Douchen is hierbinnen het eerste aandachtspunt omdat kinderen dit echt zelf kunnen veranderen en hen zo een concreet handelingsperspectief geeft.

André
Kuipers

André Kuipers is niet alleen astronaut maar ook ambassadeur van Wereld Natuur Fonds. Bekijk zijn filmpje.

Voor leerkrachten

Registreer hier uw klas.

X