Wat weet jij over klimaat-
verandering?

Het broeikaseffect, wat is dat nou precies? In dit filmpje wordt het nog eens uitgelegd:

Hiernaast zie je allerlei stellingen over klimaatverandering. Wat denk je: zijn die waar of niet waar? Sleep ze naar het juiste vakje!

X

Stelling 1

CO2 is een giftig gas. Dat stoten we uit als we brandstoffen (zoals olie) gebruiken.

Hoe meer CO2 in de lucht, hoe beter

Door klimaatverandering wordt het in Nederland steeds droger.

Door klimaatverandering smelten de poolkappen

Klimaatverandering is fijn voor dieren die in de zee leven. De zeespiegel stijgt namelijk.

Waar

Niet waar

X

...